Category: Fiqih

0

Masih Seputar Janabah

Oleh : Abu Ruqoyyah Setyo Susilo Pada edisi bulan lalu telah ita bahas sekilas mengenai mandi janabah dan tata caranya, adapun pada edisi kali ini kita masih tetap akan membahas permasalahan...

0

Bagaimanakah Shalat Di Pesawat Ruang Angkasa,..?

Perkembangan zaman dan teknologi yang terus terjadi sering menimbulkan fenomena-fenomena baru dalam tatanan sosial, termasuk pula dalam masalah syariat. Munculnya alat-alat kedokteran baru, obat-obatan, serta kendaraan yang dahulu pada masa Nabi...

0

Fiqih Ringkas Pelaksanaan Ibadah Hari Raya

Setelah sebulan penuh kita melewati masa-masa dengan penuh kesabaran dan ujian dari Alloh Ta’ala, maka tiba saatnya nanti kita akan memasuki satu hari dimana pada hari itu merupakan salah satu dari...

0

Serba-Serbi Permasalahan Puasa

Apabila seseorang ber-umrah di bulan ramadhan manakah yang lebih utama baginya, berbuka atau berpuasa,.? Pertanyaan ini senada dengan pertanyaaan yang di kemukakan kepada Lajnah Dhaimah (Komite Riset dan Fatwa Saudi Arabia). Yang...

4

Perbedaan Ulama Seputar Permasalahan Wudhu

Berwudhu menjadi syarat sah-nya shalat, artinya sholat seseorang tidaklah di anggap sah sebelum berwudhu terlebih dahulu. Alloh Ta’ala mengajarkan kepada kita untuk tidak melakukan shalat kecuali dalam keadaan yang baik, serta...

0

Jual-Beli Yang Terlarang,.!!

  Islam adalah agama yang sempurna, tidak ada kekurangan sedikitpun dalam ajarannya. Islam juga mengajarkan akan keadilan, dan melarang dari segala bentuk perilaku yang dapat merugikan orang lain dan diri sendiri,...

HUKUM SEPUTAR JENAZAH (Bag. IV) 0

HUKUM SEPUTAR JENAZAH (Bag. IV)

Artikel kali ini masih merupakan lanjutan dari artikel sebelumnya tentang “Hukum Seputar Jenazah”. Pada postingan sebelumnya masih pada bahasan seputar “Menguburkan Mayat”. Bolehkah menguburkan mayat pada malam hari,..? Ulama berbeda pendapat...

HUKUM SEPUTAR JENAZAH (Bag. III) 0

HUKUM SEPUTAR JENAZAH (Bag. III)

Posisi Imam Ketika Melaksanakan Sholat Mayat Ulama berbeda pendapat mengenai hal ini, adapun pendapat yang lebih kuat Wallohu A’lam adalah sebagaimana pendapat Imam Syafi’i bahwasanya apabila mayatnya laki-laki maka posisi imam...

HUKUM SEPUTAR JENAZAH (Bag. II) 0

HUKUM SEPUTAR JENAZAH (Bag. II)

Segala puji hanya milik Alloh Subhanahu wa Ta’ala, sholawat serta salam semoga tercurah atas Nabi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad Sholallohu ‘Alaihi wa Sallam, begitu pula atas keluarga, sahabat, serta siapa...

HUKUM SEPUTAR JENAZAH (Bag. I) 2

HUKUM SEPUTAR JENAZAH (Bag. I)

Segala puji bagi Alloh Subhanahu wa Ta’ala Rabb semesta alam, yang telah menetapkan segala sesuatu dengan qodar-Nya, yang telah menentukan kehidupan dan kematian untuk anak cucu adam. Alloh Ta’ala berfirman :...

Seputar Hewan Kurban 0

Seputar Hewan Kurban

Kurban biasa disebut Al Hadyu (الهدي) adalah apa-apa yang dihadiahkan ke Baitul Harom berupa onta, sapi, kambing, dan yang lainnya. Biasa juga disebut Al Udhhiyah (الأدحية) adalah apa-apa yang disembelih pada...