Tentang Penulis

Dengan nama Alloh Ta’ala,..

Blog ini hanyalah ibarat setetes air di tengah samudra yang luas. Apa yang penulis tuliskan disini –penulis berharap kepada Alloh Ta’ala– dapat menjadi amal ibadah yang akan bermanfaat bagi penulis khususnya ketika nanti bertemu dengan-Nya. Dengan harapan sebagaimana sabda Nabi ;

من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء

“Barang siapa mempelopori dalam Islam anjuran yang baik kemudian diamalkan, maka ia mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang mengamalkannya tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun”. (HR : Muslim)

Penulis lahir di Karanganyar 01 Oktober 1982, menempuh pendidikan mulai di TK Pertiwi Doplang II, lalu SD N Doplang II, SMP N I Karangpandan, dan di teruskan ke SMU N I Karangpandan jurusan IPA. Selepas menempuh pendidikan SMU penulis lantas merantau ke kota Yogyakarta, mengikuti Program Idad Du’at di Pondok Pesantren Taruna Al Qur’an, di jalan Monjali 4 A Sariharjo ngaglik Sleman Yogyakarta. Kemudian sekitar tahun 2006 sd 2008 penulis mengikuti Program Bahasa Arab dan Study Islam di Ma’had Ali bin Abi Thalib Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dan di teruskan ke jenjang pendidikan tinggi di Al Madinah International University of Malaysia jurusan Fiqih dan Usul Fiqih, sebuah perguruan tinggi Islam yang berada di Malaysia yang memiliki program pendidikan jarak jauh melalui Internet. Namun penulis hanya sampai pada semester 7 dan tidak sampai menyelesaikan program S1.

Saat ini penulis tinggal dan aktif di Pondok Pesantren Hamalatul Quran Gunung Sempu sambil mengampu beberapa kajian rutin dan halaqah khususnya di daerah Bantul Yogyakarta.

Ambilah yang baik dari apa yang penulis tuliskan di sini, dan tinggalkanlah yang tidak selaras dengan Al Qur’an dan Sunnah. Serta penulis senantiasa berharap saran dan kritik untuk meluruskan apa yang salah dari penulis.

Wa shalallohu ‘ala Nabiyyina Muhammadin wa ‘ala alihi wa shahbihi wa sallam,…